Infrastructures go international – Tulanet infra-day 2024 (open event)

October 29, Finnish Meteorological Institute (Erik Palménin aukio 1, Helsinki)

The theme of Tulanet’s Infrastructure Day 2024 is internationality. We are part of European and global research infrastructures, we are internationally networked, and we interact with various national sister research infrastructures. What does this bring to us? During the Infrastructure Day, we will hear and learn more about this. How can we benefit from being international? What tips can we get from infrastructures that have already grown international?

More info and registration on Tulanet web page.

Tulanetin infrapäivä 2024

Tiistai 29.10., Ilmatieteen laitos (Erik Palménin aukio 1, Helsinki)

Vuoden 2024 Tulanetin infrapäivän teemana on tutkimusinfrastruktuurien kansainvälisyys. Olemme osa eurooppalaisia ja globaaleja tutkimusinfrastruktuureja sekä kansainvälisesti verkostoituneita ja vuorovaikutuksessa eri kansallisten sisar -tutkimusinfrastruktuurien kanssa. Mitä tämä meille antaa? Infrapäivässä kuulemme ja opimme lisää teemasta. Miten voimme hyötyä kansainvälistymisestä? Mitä vinkkejä saamme jo kansainvälisiksi kasvaneilta infrastruktuureilta?

Lisätietoa ja rekisteröityminen Tulanetin sivuilta.