Old versions of the Topographic Database – Seamless GeoPackage versions

Geoportti offers a number of historical versions of the Topographic Database (TD) of the National Land Survey of Finland. The original versions are divided into map sheets, which hampers their usage. Now, we also offer versions in which the map sheet division has been removed and each layer covers the whole country. The features that were split into multiple parts by the map sheets division are joined back into single features. Some of the features have been filtered out in order to make the historical versions compatible with the schema of today’s TD. The seamless versions are in GeoPackage format and can be found from the Paituli download service.

Maastotietokannan vanhat versiot saumattomina GeoPackage-tiedostoina

Geoportti jakelee Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan vanhoja versioita usealta vuodelta. Alkuperäiset versiot on jaettu karttalehtiin, mikä tekee niiden käytöstä vaivalloista. Nyt tarjoamme myös yhtenäisiä versioita, joissa karttalehtijako on poistettu ja tasot kattavat koko maan. Lehtijaossa useaan osaan pilkkoutuneet kohteet on yhdistetty yksittäisiksi kohteiksi. Joitain kohteita, joita ei enää mainita tämän päivän Maastotietokannan kuvauksessa, on jätetty pois helpottamaan yhteiskäyttöä nykyisen version kanssa. Yhtenäiset versiot ovat GeoPackage-formaatissa ja löytyvät Paituli-latauspalvelusta.